Hva er en firedelsnote?

Hva er en firedelsnote?


1 min lesetid

En firedelsnote er en av de mest grunnleggende musikalske notene, og den representerer en fjerdedel av verdien til en helnote. La meg forklare litt nærmere: 

Tenk deg en helnote som en hel pizza. Hvis du deler den pizzaen i fire like store biter, så har du firedelsnotene. Hver firedelsnote varer like lenge som en av disse fire bitene. Kanskje et litt banalt eksempel, men jeg håper det kan gi deg en god visuell representasjon:)

Når det kommer til hvordan firedelsnoter ser ut, har de en oval form med en rett stilk som peker opp eller ned. La meg gi deg et enkelt praktisk eksempel også: La oss si at vi har en takt som inneholder fire firedelsnoter. Hvis vi teller takten (1-2-3-4), så vil hver enkelt firedelsnote spilles på hvert av disse slagene. Så, hvis musikken din går i 4/4-takt, ville hver firedelsnote vare i ett slag.

Her er en enkel representasjon:

4/4-takt: |1---2---3---4---|1---2---3---4---|
Noter: |♩---♩---♩---♩---|♩---♩---♩---♩---|

« Tilbake til blogg