Hva er en halvnote?

Hva er en halvnote?


1 min lesetid

En halvnote er en musikalsk note som varer dobbelt så lenge som en fjerdedelsnote og halvparten så lenge som en helnote. Navnet "halvnote" kommer fra dens relative varighet i forhold til disse to andre notene.

Varighet og notasjon:

I en vanlig taktart, for eksempel 4/4, der hver takt er delt inn i fire slag, vil en halvnote vare i to slag. Den noteres som en oval form med en stilk som enten går opp eller ned fra midten. Hvilken retning stilken peker har ingen betydning for notens varighet.

Hvilken taktart spiller du i?

Det er viktig å huske at noteverdier som halvnoter er relative i forhold til taktarten du spiller i. I andre taktarter, for eksempel 3/4 eller 6/8, vil en halvnote ha en annen tidsverdi og betydning. For eksempel vil en halvnote i 3/4 vare i 1,5 slag, mens den i 6/8 vil vare i 3 slag.

Halvnoter kan også brukes sammen med andre noter, for eksempel firedelsnoter og åttendelsnoter, for å skape mer komplekse rytmer.

« Tilbake til blogg